Dịch vụ

Các dịch vụ của Tizat
Giặt sấy, chăm sóc quần áo
Các bước xử lý như sau:
Phân loại quần áo
Kiểm tra vết bẩn
Tẩy với dung dịch chuyên dụng nếu là những vết bẩn lớn khó xử lý
Giặt, xả làm sạch
Sấy với nhiệt độ phòng (không quá 50 độ)
Ủi phẳng, gấp gọn
Khử khuẩn
Ủ thơm
Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Vệ sinh chăm sóc mũ bảo hiểm
Các bước xử lý như sau:
Phân loại mũ
Kiểm tra cấu tạo mũ
Phân loại vết bẩn
Xử lý mặt ngoài nón
Xử lý mặt trong
Tẩy với dung dịch chuyên dụng nếu là những vết bẩn lớn khó xử lý
Giặt, xả làm sạch lại bằng tay
Tách nước khỏi mũ
Sấy với nhiệt độ phòng (không quá 50 độ)
Khử khuẩn
Ủ thơm Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Vệ sinh chăm sóc giày
Các bước xử lý như sau:
Kiểm tra vết bẩn
Tẩy với dung dịch chuyên dụng nếu là những vết bẩn lớn khó xử lý
Giặt lại bằng nước sạch (không áp dụng chất liệu kỵ nước)
Tách nước ra khỏi giày
Sấy với nhiệt độ phòng (không quá 50 độ)
Ủ thơm
Cấp ẩm, phục hồi nguyên trạng
Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Gấu bông đồ chơi trẻ em
Các bước xử lý như sau:
Tách ruột và bao gấu
Kiểm tra vết bẩn
Tẩy với dung dịch chuyên dụng nếu là những vết bẩn lớn khó xử lý
Giặt vỏ gấu bằng tay hoặc máy ở vòng quay thấp
Sấy với nhiệt độ phòng (không quá 50 độ)
Khử ẩm ruột gấu, sấy gió
Khử khuẩn
Ủ thơm
Phục hồi nguyên trạng
Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Chăn, Gối, Màn ngủ
Các bước xử lý như sau:
Kiểm tra vết bẩn
Tách vỏ, ruột đối với gối ngủ
Tẩy với dung dịch chuyên dụng nếu là những vết bẩn lớn khó xử lý
Giặt, xả lại bằng nước sạch
Tách nước ra khỏi chăn, gối
Sấy với nhiệt độ phòng (không quá 70 độ)
Ủ thơm
Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Khăn các loại
Các bước xử lý như sau:
Kiểm tra vết bẩn
Xử lý với dung dịch chuyên dụng
Giặt, xả lại với nước sạch
Sấy gió với nhiệt độ phòng(không quá 70 độ)
Tách sợi vải
Ủ thơm
Gấp gọn
Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Vệ sinh chăm sóc các loại balo túi xách
Các bước xử lý như sau:
Kiểm tra vết bẩn từng phần
Xử lý với dung dịch chuyên dụng
Giặt lại với nước sạch bằng tay(không áp dụng đối với chất liệu kỵ nước)
Tách nước
Sấy gió với nhiệt độ phòng (không quá 50 dộ)
Cấp ẩm đối với chất liệu da
Ủ thơm
Kiểm tra lần cuối xác nhận và giao hàng.
Các loại trang phục khác (áo vest, áo dài, áo bà bà...)
Các loại trang phục khác như: Áo dài, áo bà ba, áo vest, âu phục.... và những chất liệu nhạy cảm khác điều được Tizat xử lý bằng tay hoặc các phương pháp xử lý riêng biệt để đảm bảo chất lượng của sản phẩm...

Chúng tôi chỉ có một nguyên tắc hoạt động
Tận tâm - Tận tuỵ - Trung thực - Gắng kết - Chia sẻ